Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Med torrt foder måste hästen dricka mer

Med torrt foder måste hästen dricka mer

Grovfoder innehåller olika mycket vatten beroende på om det är konserverat som hö, hösilage eller ensilage. Bete innehåller allra mest vatten, ungefär 80 % är vatten i färskt gräs. Hö som är konserverat genom torkning ska helst inte innehålla mer än 15 % vatten. För hösilage och ensilage i inplastade balar varierar vattenmängderna från ca 25 % till 65 %. Det som inte är vatten är torrsubstans (ts), läs mer om kg ts och kg foder här.

Detta betyder att det är stor skillnad i hur mycket hästar dricker beroende av vilket grovfoder de äter, torrare foder innebär att de måste dricka mer. I tabell 1 nedan ser vi medelvärden för hur mycket hästar druckit när de utfodrats med hö, hösilage och ensilage och deras totala vattenintag, dvs. druckit + vatten via fodret.

text 84 tabell sve

Som ni ser i tabellen har omgivningstemperaturen också stor inverkan på hästars vattenintag, travhästarna i träning hade ett totalt vattenintag på 26-28 kg/dag under vintern och 35-36 kg/dag under sommaren.

Eftersom hästar behöver dricka mycket och dessutom mer när de äter torrt foder är vattenkällan väldigt viktig. Hästar kan dricka mycket vatten på kort tid vilket troligtvis beror på att den vilda hästen var ett lätt byte för rovdjur vid vattenhålet. En studie har visat att hästar kan dricka 40 % mer per dag när de dricker ur hink än när de dricker ur en självfyllande automatisk vattenkopp med ett minutflöde på 3 L. Därför passar inte en vattenkopp med lågt minutflöde ihop med hästens naturliga drickbeteende då den måste dricka under längre tid för att få i sig samma mängd vatten. Samma studie visade att med vattenkopp med lågt minutflöde riskerade hästarna att hamna i negativ vätskebalans med nettoförlust av kroppsvatten. När hästen inte kan upprätthålla normal vätskebalans tas vätska från grovtarmen för att kompensera och skydda kroppens vätskevolym, vilket innebär att risken för förstoppning och kolik ökar. Om din häst har väldigt torr träck kan det vara idé att se över vilka vattenkällor den har och hur de fungerar.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Muhonen S. 2008. Metabolism and hindgut ecosystem in forage fed sedentary and athletic horses. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:68.

Nyman S. 2001. Water intake and fluid regulation in the horse. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2001:98.

Nyman S & Dahlborn K. 2001. Effect of water supply method and flow rate on drinking behavior and fluid balance in horses. Physiology & Behavior 73, 1-8.