Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Skillnad på hö och hö

Skillnad på hö och hö

En fråga har kommit in till oss:

”Vad är det för skillnad på hö och hö.
Vet att det finns hästhö, men hittar inte riktigt jag söker efter på nätet. Vad är det i just hästhö som de behöver? Och bör man inte ge hästar och får samma hö tex?”

Svar: Det är rätt att hö och hö, vi kan också säga grovfoder och grovfoder, inte är samma sak. Det beror främst på att när gräs och baljväxter växer mognar plantan och blir mer och mer förvedad (lignifierad). Det innebär att näringsvärdet sjunker, innehållet av tillgängligt energi och protein minskar, allteftersom växten mognar. Eftersom det finns många olika typer av hästar som utför olika mycket arbete kan hästars energibehov variera stort. Men eftersom grovfoder och grovfoder inte är samma sak, dvs. näringsvärdet minskar med växtens utvecklingsstadium, så går det genom att skörda vid olika tidpunkter göra olika grovfoder till olika typer av hästar. Läs mer om detta här och här! Mer läsning om skördetidpunkter hittar ni här och här!

Rätt grovfoder kan i stort täcka hästens näringsbehov, läs mer här om att räkna foderstater.

När man ska utforma hästens foderstat är det bästa att börja med att hitta rätt grovfoder till sin häst. För att enklare kunna göra det bör grovfoder klassas i foderklasser efter näringsinnehåll med namn som antyder vilka hästar de passar för. Detta finns och ni kan läsa mer om foderklasserna och se räkneexempel här! Här finns också en ”guide till grovfoder” där ni kan använda flervalsfunktionerna och ange uppgifter om er häst och få förslag på passande foderklass.

Varför är det så viktigt med grovfoder till våra hästar? Läs mer om den stora gräsätaren här!

Sara Muhonen, AgrD