Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Klassa grovfoder efter näringsinnehåll

Klassa grovfoder efter näringsinnehåll

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak. Hur bra hästen kan smälta grovfodret beror på grovfodrets fiberandel, dess cellväggsinnehåll. Cellväggen kan vara mer eller mindre lignifierad (förvedad) och ju senare i utvecklingsstadiet en växt är desto mer lignifierad är cellväggen och växtens smältbarhet minskar. När smältbarheten minskar så minskar också fodrets näringsvärde. Varför inte klassificera grovfoder efter näringsinnehåll så att det blir enklare att välja rätt grovfoder till sin häst? Läs mer i reportaget här! Ni hittar också artikeln under ”Reportage”.

Sara Muhonen, AgrD