Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak

Allteftersom gräs växer förändras näringsinnehållet, späda grässtrån i början av sommaren är näringsrikare än grövre grässtrån som vuxit ett tag. Gräs är uppbyggt av växtceller och växtcellernas cellvägg består av cellulosafibrer, hemicellulosa, pektiner och cellväggsprotein. Cellväggen kan vara mer eller mindre lignifierad (förvedad) och ju senare i utvecklingsstadiet, dvs. ju längre gräset vuxit, en växt är desto mer lignifierad är den och växtens smältbarhet minskar. När smältbarheten minskar så minskar också grovfodrets näringsvärde. Därför är tidigt skördat grovfoder näringsrikt med högre innehåll av omsättbar energi och smältbart råprotein och ju senare skörden tas desto näringsfattigare blir grovfodret. Se rörliga grafer här! Grovfodrets innehåll av smältbart råprotein beror även på om, hur och när vallen gödslats.

Eftersom vi har så många olika typer av hästar som rör sig och arbetar olika mycket, växer, är digivande osv. har de också olika näringsbehov, det finns en bred variation i behov av omsättbar energi och smältbart råprotein. Läs mer om det här! Tack vare att gräs växer så att innehållet av energi och protein förändras går det också att producera olika grovfoder för olika behov.

Sara Muhonen, AgrD