Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ta grovfoderprov!

Ta grovfoderprov!

Det är viktigt att analysera sitt grovfoder för att veta näringsinnehåll och torrsubstanshalt. Balat grovfoder och även inplastade balar kan enkelt provtas med ett borrprov. Här nedad visas en video med STICKIT 2 (från Ekolag AB) som drivs av batteriborrmaskin via en adapter. Eftersom näringsinnehåll och ts-halt kan variera från bal till bal bör prover tas ur flera balar, vid stora partier är det bra att provta minst 10 balar. Täck hålen efter borrprovet noggrant med ensilagetejp (lagningstejp). Vid provtagning för hygienanalys är det viktigt att rengöra borren för att undvika kontaminering mellan olika grovfoderpartier. Ni hittar även videoklippet under ”Video”!