Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ny Grovfoderbörs!

Ny Grovfoderbörs!

Nu lanserar vi Grovfoderbörsen www.grovfoderborsen.se Här blir varje grovfoderparti klassat i en foderklass efter näringsinnehåll så att det blir lättare för hästägare att hitta och välja lämpligt grovfoder till sin häst. Det finns även en interaktiv guide under fliken ”Guide till grovfoder” där hästägare kan i en flervalsfunktion knappa in uppgifter om sin häst och få förslag på lämplig grovfoderkategori.

Fler funktioner kommer att komma till och vi kommer jobba vidare med att utveckla förmedling och nya tjänster. Gå gärna in och titta på webbsidan och kom med synpunkter!

Sara Muhonen, AgrD