Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ny bok om grovfoder till häst

Ny bok om grovfoder till häst

Nu finns den nya boken ’Grovfoder till häst – för hälsa och prestation’ ute i bokhandeln! Ni hittar den hos internetbokhandlarna. I den här boken sammanfattas flera stora forskningsprojekt om grovfoder till häst som genomförts de senaste åren. Och här kommer en kort beskrivning av innehållet:

Dricker hästen mer eller mindre när den äter blött ensilage? Vad händer när hästen får ett överskott av protein? Vad påverkar grovfodrets smältbarhet? Hur påverkas hästens prestation av olika grovfoder? Dessa frågor och mycket mer besvaras i den här boken. Här sammanfattas flera stora forskningsprojekt om utfodring av grovfoder till häst som genomförts de senaste åren. Grovfodret är den viktiga basen i hästens utfodring – ta del av kunskaperna och utfodra för hälsa och prestation! För mer information om boken klicka här!