Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Vilka hästar användes?

Vilka hästar användes?

Vilka var hästarna som användes i studierna som presenteras här på www.grovfodertillhast.se? Nu finns hästarna presenterade för studien ’Grovfodrets råproteininnehåll – inverkan på hästens kväveomsättning och vätskeintag’ längst ner under texten. Klicka fram informationsrutan och klicka på hästarnas namn för att se deras härstamning, tävlingsresultat m.m. på travsport.se. Travhästarna som användes i de här proteinstudierna hade alla en karriär på tävlingsbanan och en av dem gick lopp dagen innan studien drog igång.

Sara Muhonen, AgrD