Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Vallens näringsinnehåll

Vallens näringsinnehåll

Vallens näringsinnehåll förändras över tid och det illustreras i de här två videofilmerna. Detta är två rörliga grafer som visar olika vallars näringsinnehåll över tid, se veckorna ticka på längst ner. Den första visar energi- och fiberinnehåll och den andra visar råprotein- och fiberinnehåll. Vallars näringsinnehåll är inte konstant utan förändras allt eftersom gräset/baljväxten växer, energi- och proteininnehållet minskar och fiberandelen ökar. Därför blir skördedatumet avgörande för grovfodrets näringsinnehåll och näringsvärde.

Sara Muhonen, AgrD