Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Forskningsintresserad?

Forskningsintresserad?

Här är fyra avhandlingar om grovfoder till häst! De är publicerade mellan åren 2007 och 2009 och alla är gjorda vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Klicka på länkarna för att komma till avhandlingens kappa som finns publicerad på nätet i SLU Epsilon. Kappan är själva sammanfattningen av avhandlingsarbetet och utöver den finns 3-4 vetenskapliga artiklar som inte är med i den här nätversionen. Om man bläddrar längre bak i kappan hittar man en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.

Digestibility and Metabolism in Icelandic Horses Fed Forage-only Diets
Doktorsavhanling Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2009:92
Ragnarsson S.

Fluid Balance and Metabolic Response in Athletic Horses Fed Forage Diets
Licentiatavhandling Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, Rapport 272, Uppsala 2009
Connysson M.

Metabolism and Hindgut Ecosystem in Forage Fed Sedentary and Athletic Horses
Doktorsavhanling Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:68
Muhonen S.

Wrapped Forages for Horses
Doktorsavhanling Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2007:44
Müller CE.

Sara Muhonen, AgrD