Pages Navigation Menu

Hästbloggen – allt om grovfoder till hästar

Här bloggar AgrD Sara Muhonen om utfodring och grovfoder till hästar. Har ni frågor eller förslag på vad vi ska ta upp går det bra att maila oss via kontaktsidan.

 

Mängden råprotein i grovfoder påverkar hästars insulinsvar

Posted by on Feb 17, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | 0 comments

Mängden råprotein i grovfoder påverkar hästars insulinsvar

Tidigt skördat grovfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll och det verkar som mängden råprotein (rp) i grovfoder kan påverka hästens insulinsvar efter utfodring. I den här studien fodrades 5 travhästar i träning med grovfoder med olika koncentrationer av socker (30-120 g/kg torrsubstans (ts)) och protein (63-107 g smb rp/kg ts). Utfodringen resulterade i ett högt dagligt rp-intag på > 180 g rp/100 kg kroppsvikt (180 g rp = 138 g smältbart rp) och i ett lägre dagligt rp-intag på ≤ 180 g rp/100 kg...

read more

Ha koll på kvoten mellan protein och energi

Posted by on Jan 31, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

Ha koll på kvoten mellan protein och energi

I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och kan ges i relation till energibehovet. Då använder man kvoten gram smältbart råprotein per MJ (g smb rp/MJ). Vuxna hästar behöver minst 6 g smb rp/MJ för att täcka underhållsbehovet av protein. Om man till exempel köper ett grovfoder med lägre kvot än 6 g smb rp/MJ kan man behöva komplettera foderstaten med ett proteinfodermedel. Växande hästars proteinbehov är högre, 13 g smb rp/MJ från 3-4 månaders ålder och...

read more

Hästar är fantastiska grovtarmsjäsare

Posted by on Jan 15, 2018 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästar är fantastiska grovtarmsjäsare

I den här studien har olika grovfoderintag med hästar i vila jämförts. Åtta vuxna islandshästar användes i den här studien och alla hästar testades på foderintag av hösilage för underhållsbehovet och foderintag av hösilage för underhållsbehovet × 1,5. Grovfodret var ett tidigt skördat gräshösilage. Resultaten visar hur smältbarheten för torrsubstans (ts), fiberfraktionerna NDF och ADF minskar något vid den högre fodergivan, underhåll × 1,5 (Figur 1). Skillnaderna var 3,3 % för ts, 6,5 % för fiberfraktionen NDF och 6,5 % för fiberfraktionen...

read more

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

Posted by on Dec 30, 2017 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

I den här studien har pH-värdet i hästars munhåla undersökts under utfodring med olika grovfoder. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH desto surare miljö. De grovfoder som användes i studien var fryst färsk grönmassa (> 30 % ts), ensilage (60 % ts), hösilage (40 % ts) och hö (> 82 % ts) och de skördades samma dag från samma vall. Grönmassan togs direkt från nyslagen sträng och frystes in. Grovfodrens pH-värde var 6,44 för grönmassa, 5,83 för ensilage, 6,18 för hösilage och 6,85 för hö. Fyra varmblodiga travhästar användes i studien...

read more

Pressa om till småbalar

Posted by on Dec 17, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Pressa om till småbalar

Ensilage eller hösilage i stora balar kan vara problematiskt för mindre hästgårdar. De stora balarna innehåller för mycket foder för att några få hästar ska hinna äta upp det på 3-4 dagar och stora balar kan inte flyttas manuellt. Därför är ofta små balar efterfrågade då de är lättare att hantera. Små balar av ensilage eller hösilage görs främst på två sätt: med små rundbalspressar eller konventionella höpressar (glidkolvspress) vid skörd, eller att först vid skörden göra stora rundbalar som sedan öppnas under vintern och pressas om till små...

read more

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Simulerade travlopp på rundbana genomfördes både med 10 mil transport och utan transport. De två foderstaterna innebar ingen skillnad i kroppsvikt eller...

read more

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Posted by on Nov 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Hos vuxna hästar omfattar magsäckens volym ungefär 10 % av mag-tarmsystemet. Hästen är en stor gräsätare, herbivor, anpassad till att äta gräs som tar lång tid att samla in, tugga och svälja och behöver därför inte en stor magsäck att lagra föda i. Hästens magsäck ska aldrig vara helt tom, maginnehållet stannar här i 2-6 timmar och magsäcken töms fortare när hästar äter grovfoder än när de äter kraftfoder. Till skillnad från andra enkelmagade djur är slemhinnan i hästens magsäck indelad i tre typer av körtlar och den övre delen av magsäcken...

read more

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt. Målsättningen med den mikrobiella hygienanalysen är oftast att försöka bedöma om fodret kan utfodras eller inte. I många fall kan det vara bäst att först ringa laboratoriet och beskriva problemet och hur det angripna fodret ser ut, då kan man få anvisningar om var/hur man ska ta prover och hur de ska sändas. De flesta laboratorier som gör näringsanalyser på grovfoder gör även hygienanalyser. Vanligt är att...

read more

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on Okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två...

read more

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men vallfodrets vitamininnehåll kan variera väldigt mycket bland annat beroende på var det odlas, vallarter, skördetidpunkt, klimat och konserveringsmetod. Ensilage innehåller ofta betydligt mer vitaminer än till exempel hö och faktorer som kan inverka på vitamininnehållet är väderleksförhållanden under förtorkning och vallfodrets lagringstid. En konserveringsstudie där ensilage och hösilage från samma gräsvall...

read more