Pages Navigation Menu

Hästbloggen – allt om grovfoder till hästar

Här bloggar AgrD Sara Muhonen om utfodring och grovfoder till hästar. Har ni frågor eller förslag på vad vi ska ta upp går det bra att maila oss via kontaktsidan.

 

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Posted by on Nov 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder | 0 comments

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Hos vuxna hästar omfattar magsäckens volym ungefär 10 % av mag-tarmsystemet. Hästen är en stor gräsätare, herbivor, anpassad till att äta gräs som tar lång tid att samla in, tugga och svälja och behöver därför inte en stor magsäck att lagra föda i. Hästens magsäck ska aldrig vara helt tom, maginnehållet stannar här i 2-6 timmar och magsäcken töms fortare när hästar äter grovfoder än när de äter kraftfoder. Till skillnad från andra enkelmagade djur är slemhinnan i hästens magsäck indelad i tre typer av körtlar och den övre delen av magsäcken...

read more

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt. Målsättningen med den mikrobiella hygienanalysen är oftast att försöka bedöma om fodret kan utfodras eller inte. I många fall kan det vara bäst att först ringa laboratoriet och beskriva problemet och hur det angripna fodret ser ut, då kan man få anvisningar om var/hur man ska ta prover och hur de ska sändas. De flesta laboratorier som gör näringsanalyser på grovfoder gör även hygienanalyser. Vanligt är att...

read more

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on Okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två...

read more

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men vallfodrets vitamininnehåll kan variera väldigt mycket bland annat beroende på var det odlas, vallarter, skördetidpunkt, klimat och konserveringsmetod. Ensilage innehåller ofta betydligt mer vitaminer än till exempel hö och faktorer som kan inverka på vitamininnehållet är väderleksförhållanden under förtorkning och vallfodrets lagringstid. En konserveringsstudie där ensilage och hösilage från samma gräsvall...

read more

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Posted by on Sep 16, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt, bland annat på grund av en större andel luftporer och en högre risk för stickhål på plasten. Mögel kräver luft för att kunna växa. Mögelsvampar kan bilda mögelgifter, mykotoxiner, som har en negativ inverkan på hästar. Effekter av mögelskadat foder kan visa sig som allt från nedsatt prestation till neurologiska störningar. I den här studien var syftet att kartlägga förekomst av mögel i hösilage och undersöka...

read more

Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

Posted by on Aug 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

I den här studien har foderstatens påverkan på insulinsvar vid utfodring och under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Hösilagefoderstaten innebar ett intag av 151 g socker och 12 g stärkelse per 100 kg kroppsvikt och dag. Hösilage:havrefoderstaten innebar...

read more

Skillnader mellan stärkelse och socker

Posted by on Aug 15, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Skillnader mellan stärkelse och socker

Stärkelse är kolhydrater som finns i höga koncentrationer i spannmål, dvs. havre, korn, vete och råg. I tunntarmen bryts stärkelse snabbt ner till glukos och tas upp i blodet. När hästar äter stärkelserika kraftfoder riskerar ej nedbruten stärkelse att nå grovtarmen och då bildar mikrofloran mjölksyra som är en stark syra som kan försura tarmmiljön, läs mer om detta här. Socker är lättlösliga kolhydrater och finns bland annat i gräs och då är de vanligaste sockerarterna glukos, fruktos, sukros och fruktaner. Tabell 1 visar exempel på mängder...

read more

Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Posted by on Jul 30, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Hästen är en enkelmagad herbivor, en grovtarmsjäsare, och den är beroende av att den fibernedbrytande mikrofloran i blind- och tjocktarm fermenterar fibrer till kortkedjiga fettsyror. Därför är det viktigt att miljön i blind- och tjocktarm, som tillsammans kallas grovtarm, är rätt och det kan man undersöka genom att mäta pH-värdet. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH desto surare miljö. När mikrofloran bryter ner fibrer och bildar kortkedjiga fettsyror som ättiksyra, propionsyra och smörsyra sjunker pH litegrann. Syror sänker pH-värdet...

read more

Antal lager plast påverkar balens täthet

Posted by on Jul 16, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Antal lager plast påverkar balens täthet

Antalet lager plast på balen inverkar på dess täthet. I den här studien har balars täthet, densitet, ytskador, totala näringsförluster och förluster orsakade av ytsvamptillväxt undersökts vid inplastning med 6 alternativt 8 lager av Horsewrap och vanlig standardfilm, standard bale wrap. 16 balar med vardera 6 och 8 lager sträckfilm plastades in med Horsewrap och standardfilmen (totalt 64 balar). Grödan var 2 hundäxingvallar vid andra skörd. De två sträckfilmerna var 25 µm tjocka, 750 mm breda och försträcktes med ca 70 %, överlappningen på...

read more

Bredda skördefönstret med flera dagar

Posted by on Jun 30, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Bredda skördefönstret med flera dagar

Olika vallväxter har olika tidpunkt för axgång och kan därför vara tidiga eller sena. Även inom en del vallgräsarter finns stora skillnader i tidighet mellan sorter. Olika arter och sorter har olika förmåga att behålla energivärdet vid axgång. Olika tidpunkt för axgång innebär i regel olika tidpunkt för lämpligt skördetillfälle. Skördefönstret kan förlängas med några dagar genom att välja en blandning av arter och sorter som tillsammans ger ett långsammare försämrat energivärde. Men det går även att så flera blandningar som har sin optimala...

read more