Pages Navigation Menu

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on Apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat...

Read More

Hästars vätskebalans

Posted by on Dec 30, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Vätska förloras ständigt från kroppen via urin och träck, men även via avdunstning (evaporation) från kroppen och andningsvägarna. Det är...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on Dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Posted by on Nov 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring...

Read More

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Posted by on Aug 16, 2016 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för hästars hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Här sammanfattas...

Read More

Hästars vattenintag

Posted by on Jul 30, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Att hästen har tillgång till bra dricksvatten av hög kvalitet är viktigt. Men det finns studier som visar att även vilken typ av...

Read More

Skillnader i vätskebalans när hästar äter hö och ensilage

Posted by on Mar 31, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på vätskeintag och vätskebalans hos travhästar i träning undersökts vid utfodring av hö (82 % ts) och...

Read More

Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Posted by on Feb 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Förutom näringsförsörjning fungerar hästens grovtarm även som en vätskereservoar. Detta är möjligt genom att fibrer binder vatten till...

Read More

Lös träck?

Posted by on Nov 16, 2015 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här texten tittar vi närmare på träckens innehåll av torrsubstans och vatten. Träckens torrsubstanshalt (ts-halt) visas här i %, om...

Read More