Pages Navigation Menu

Tillsatsmedel för ensileringsprocessen

Posted by on Apr 15, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Tillsatsmedel eller ensileringsmedel är till för att hjälpa ensileringsprocessen och de kan vara kemiska i form av organiska syror, som...

Read More

Hygienisk kvalitet i hösilage höst och vår

Posted by on Feb 28, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Att göra hösilage istället för ensilage kan innebära en högre risk för mögeltillväxt i balen. Hösilage är torrare och i inplastat...

Read More

Pressa om till småbalar

Posted by on Dec 17, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ensilage eller hösilage i stora balar kan vara problematiskt för mindre hästgårdar. De stora balarna innehåller för mycket foder för att...

Read More

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt....

Read More

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men...

Read More

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Posted by on Sep 16, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt,...

Read More

Antal lager plast påverkar balens täthet

Posted by on Jul 16, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Antalet lager plast på balen inverkar på dess täthet. I den här studien har balars täthet, densitet, ytskador, totala näringsförluster och...

Read More

Bredda skördefönstret med flera dagar

Posted by on Jun 30, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Olika vallväxter har olika tidpunkt för axgång och kan därför vara tidiga eller sena. Även inom en del vallgräsarter finns stora...

Read More

Skördetidpunkten kan påverka hösilagets hygieniska kvalitet

Posted by on Jun 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Inplastat vallfoder till hästar skördas ofta i ett relativt sent botaniskt utvecklingsstadium. Gräsets utvecklingsstadium påverkar inte...

Read More

Goda råd inför skörd

Posted by on Maj 31, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

För att få en så bra hygienisk kvalitet som möjligt på grovfoder är det viktigt att vara noggrann vid skörd, hantering och lagring. Här...

Read More