Pages Navigation Menu

Färgglada hösilagebalar

Posted by on Sep 1, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Numera kan man se inplastade balar i flera olika färger och de olika färgerna stödjer olika fonder, vilket är jättebra! Men plastfilmens...

Read More

Rörsvingel har lägre smältbarhet än timotej/ängssvingel

Posted by on Aug 16, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

I den här finska studien jämförs två gräsvallar, en blandvall av timotej (Phleum pratense) och ängssvingel (Festuca pratensis) och en ren...

Read More

Torkan och grovfoderbristen

Posted by on Jul 16, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Säsongens varma väder med stor brist på regn har lett till torka och grovfoderbrist. Här kommer två länkar till information från SLU om...

Read More

Vitamin E och A i vallfoder

Posted by on Jul 1, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Vitaminer är livsviktiga organiska föreningar och de finns i små mängder i naturliga fodermedel. De delas in i fettlösliga vitaminer A, D,...

Read More

Plasta in på rätt sätt för att få täta balar

Posted by on Jun 17, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

När balen ska plastas in är det lämpligt att försträcka plastfilmen ca 70 %; gör två parallella streck med tuschpenna med 10 cm emellan på...

Read More

Rätt körteknik ger bättre balar och högre lönsamhet

Posted by on Maj 31, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

För att få en jämn densitet i balen måste strängen vara jämn. Balen får en rak profil och jämn densitet om strängen är något bredare. Om...

Read More

Snittat eller långstråigt grovfoder – gör det skillnad för hästen?

Posted by on Maj 14, 2018 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Inplastat vallfoder till häst är oftast konserverat långstråigt, till andra djurslag är det vanligare att vallfodret snittas eller hackas...

Read More

Skördetidpunkt viktigast för protein och fiber i rödklöver

Posted by on Apr 29, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Rödklöver (Trifolium pratense L.) är proteinrik och relativt odlingssäker. Ju senare utvecklingsstadium desto lägre proteininnehåll och...

Read More

Tillsatsmedel för ensileringsprocessen

Posted by on Apr 15, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Tillsatsmedel eller ensileringsmedel är till för att hjälpa ensileringsprocessen och de kan vara kemiska i form av organiska syror, som...

Read More

Hygienisk kvalitet i hösilage höst och vår

Posted by on Feb 28, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Att göra hösilage istället för ensilage kan innebära en högre risk för mögeltillväxt i balen. Hösilage är torrare och i inplastat...

Read More