Pages Navigation Menu

Pressa om till småbalar

Posted by on Dec 17, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ensilage eller hösilage i stora balar kan vara problematiskt för mindre hästgårdar. De stora balarna innehåller för mycket foder för att...

Read More

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt....

Read More

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men...

Read More

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Posted by on Sep 16, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt,...

Read More

Antal lager plast påverkar balens täthet

Posted by on Jul 16, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Antalet lager plast på balen inverkar på dess täthet. I den här studien har balars täthet, densitet, ytskador, totala näringsförluster och...

Read More

Bredda skördefönstret med flera dagar

Posted by on Jun 30, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Olika vallväxter har olika tidpunkt för axgång och kan därför vara tidiga eller sena. Även inom en del vallgräsarter finns stora...

Read More

Skördetidpunkten kan påverka hösilagets hygieniska kvalitet

Posted by on Jun 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Inplastat vallfoder till hästar skördas ofta i ett relativt sent botaniskt utvecklingsstadium. Gräsets utvecklingsstadium påverkar inte...

Read More

Goda råd inför skörd

Posted by on Maj 31, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

För att få en så bra hygienisk kvalitet som möjligt på grovfoder är det viktigt att vara noggrann vid skörd, hantering och lagring. Här...

Read More

Bredspridning jämfört med strängläggning

Posted by on Maj 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

När grovfoder konserveras som inplastade balar rekommenderas det att förtorkas på fältet. Vanligtvis lägger slåttermaskinen grödan i...

Read More

Vallfodrets hygieniska kvalitet

Posted by on Apr 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Vallfoder av god hygienisk kvalitet är viktigt för att hästen ska hålla sig frisk. Hö ska vara torrt och dammfritt och för ensilage gäller...

Read More