Pages Navigation Menu

Plasta in på rätt sätt för att få täta balar

Posted by on Jun 17, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

När balen ska plastas in är det lämpligt att försträcka plastfilmen ca 70 %; gör två parallella streck med tuschpenna med 10 cm emellan på...

Read More

Rätt körteknik ger bättre balar och högre lönsamhet

Posted by on Maj 31, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

För att få en jämn densitet i balen måste strängen vara jämn. Balen får en rak profil och jämn densitet om strängen är något bredare. Om...

Read More

Snittat eller långstråigt grovfoder – gör det skillnad för hästen?

Posted by on Maj 14, 2018 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Inplastat vallfoder till häst är oftast konserverat långstråigt, till andra djurslag är det vanligare att vallfodret snittas eller hackas...

Read More

Skördetidpunkt viktigast för protein och fiber i rödklöver

Posted by on Apr 29, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Rödklöver (Trifolium pratense L.) är proteinrik och relativt odlingssäker. Ju senare utvecklingsstadium desto lägre proteininnehåll och...

Read More

Tillsatsmedel för ensileringsprocessen

Posted by on Apr 15, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Tillsatsmedel eller ensileringsmedel är till för att hjälpa ensileringsprocessen och de kan vara kemiska i form av organiska syror, som...

Read More

Hygienisk kvalitet i hösilage höst och vår

Posted by on Feb 28, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Att göra hösilage istället för ensilage kan innebära en högre risk för mögeltillväxt i balen. Hösilage är torrare och i inplastat...

Read More

Pressa om till småbalar

Posted by on Dec 17, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ensilage eller hösilage i stora balar kan vara problematiskt för mindre hästgårdar. De stora balarna innehåller för mycket foder för att...

Read More

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt....

Read More

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men...

Read More

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Posted by on Sep 16, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt,...

Read More