Pages Navigation Menu

Högre tuggmuskelaktivitet och tuggfrekvens med grovfoder

Posted by on Okt 1, 2018 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

När hästen tuggar på grovfoder har den hög salivproduktion och får tugga länge. Lågt grovfoderintag leder till olika hälsoproblem som...

Read More

Typ av foder påverkar hästens beteende

Posted by on Sep 15, 2018 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästen är en stor gräsätare, herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Ett djur i fångenskap som inte kan utföra ett...

Read More

Färgglada hösilagebalar

Posted by on Sep 1, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Numera kan man se inplastade balar i flera olika färger och de olika färgerna stödjer olika fonder, vilket är jättebra! Men plastfilmens...

Read More

Rörsvingel har lägre smältbarhet än timotej/ängssvingel

Posted by on Aug 16, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

I den här finska studien jämförs två gräsvallar, en blandvall av timotej (Phleum pratense) och ängssvingel (Festuca pratensis) och en ren...

Read More

Att komplettera grovfoder med grovfoder

Posted by on Aug 1, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

Det går faktiskt bra att komplettera grovfoder med grovfoder! Detta kan vara riktigt användbart i stallar där man har hästar med olika...

Read More

Torkan och grovfoderbristen

Posted by on Jul 16, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Säsongens varma väder med stor brist på regn har lett till torka och grovfoderbrist. Här kommer två länkar till information från SLU om...

Read More

Vitamin E och A i vallfoder

Posted by on Jul 1, 2018 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Vitaminer är livsviktiga organiska föreningar och de finns i små mängder i naturliga fodermedel. De delas in i fettlösliga vitaminer A, D,...

Read More

Plasta in på rätt sätt för att få täta balar

Posted by on Jun 17, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

När balen ska plastas in är det lämpligt att försträcka plastfilmen ca 70 %; gör två parallella streck med tuschpenna med 10 cm emellan på...

Read More

Rätt körteknik ger bättre balar och högre lönsamhet

Posted by on Maj 31, 2018 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

För att få en jämn densitet i balen måste strängen vara jämn. Balen får en rak profil och jämn densitet om strängen är något bredare. Om...

Read More

Snittat eller långstråigt grovfoder – gör det skillnad för hästen?

Posted by on Maj 14, 2018 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Inplastat vallfoder till häst är oftast konserverat långstråigt, till andra djurslag är det vanligare att vallfodret snittas eller hackas...

Read More