Pages Navigation Menu

Mängden råprotein i grovfoder påverkar hästars insulinsvar

Posted by on Feb 17, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | 0 comments

Tidigt skördat grovfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll och det verkar som mängden råprotein (rp) i...

Read More

Ha koll på kvoten mellan protein och energi

Posted by on Jan 31, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och kan...

Read More

Hästar är fantastiska grovtarmsjäsare

Posted by on Jan 15, 2018 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har olika grovfoderintag med hästar i vila jämförts. Åtta vuxna islandshästar användes i den här studien och alla hästar...

Read More

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

Posted by on Dec 30, 2017 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har pH-värdet i hästars munhåla undersökts under utfodring med olika grovfoder. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH...

Read More

Pressa om till småbalar

Posted by on Dec 17, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ensilage eller hösilage i stora balar kan vara problematiskt för mindre hästgårdar. De stora balarna innehåller för mycket foder för att...

Read More

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat...

Read More

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Posted by on Nov 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hos vuxna hästar omfattar magsäckens volym ungefär 10 % av mag-tarmsystemet. Hästen är en stor gräsätare, herbivor, anpassad till att äta...

Read More

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt....

Read More

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on Okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid...

Read More

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men...

Read More