Pages Navigation Menu

Hästar är grovtarmsjäsare

Posted by on okt 13, 2015 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästar är grovtarmsjäsare

Hästen är en fantastisk grovtarmsjäsare! Här berättar AgrD Sara Muhonen om hästens tarmkanal och hur man ska tänka när man väljer vallfoder till sin häst.             Vetenskapliga källor: Duncan P. 1992. Horses and grasses: the nutritional ecology of equids and their impact on the camargue. Springer-Verlag. Jansson A & Lindberg JE. 2012. A forage-only diet alters the metabolic response of horses in training. Animal 6:12, 1939-1946. Ragnarsson S & Lindberg JE. 2010. Impact of feeding level on digestibility of a haylage-only diet in Icelandic horses. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 94,...

Read More

Liten inverkan på tarmmiljö vid byten från hö till hösilage och ensilage

Posted by on aug 31, 2015 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Liten inverkan på tarmmiljö vid byten från hö till hösilage och ensilage

I den här studien undersöktes inverkan på tjocktarmens ekosystem hos underhållsutfodrade hästar vid utfodring av hö (81 % ts (torrsubstans)) med abrupta foderbyten till hösilage (55 % ts) och ensilage (36 % ts). Vallfodren var en tidig första skörd från samma vall, de skördades samma dag och torkades till olika torrsubstanshalter. Det enda som skilde fodren åt var alltså själva konserveringsmetoden. De abrupta foderbytena och anpassningen över tid till hösilaget och ensilaget studerades kort- (28 timmar) och långsiktigt (3 veckor). De första 28 timmarna efter foderbytet kunde inga förändringar i ekosystemet upptäckas. De abrupta foderbytena gav inga skillnader i pH, ts, kortkedjiga fettsyror eller osmolalitet och mjölksyrakoncentrationen var nästan uteslutande under detektionsgränsen i tjocktarm och träck. Det var heller ingen skillnad i koncentrationen av totala anaeroba bakterier, cellulolytiska och mjölksyrautnyttjande bakterier, laktobaciller och streptokocker i tjocktarm och träck. Efter...

Read More

Hästen är en gräsätare

Posted by on jun 30, 2015 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästen är en gräsätare

Hästen är en stor gräsätare, herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Hästen är en grovtarmsjäsare vilket innebär att i sin blind- och tjocktarm har den mikroorganismer (bakterier, protozoer och svampar) som bryter ner fibrer. Mikroorganismernas restprodukter är kortkedjiga fettsyror som hästen tar upp och använder som energi och utan sin omfattande tarmflora skulle hästen inte kunna leva på gräs. När hästens foderstat består av till största delen grovfoder eller bara grovfoder är de kortkedjiga fettsyrorna hästens största energikälla. Men den mikrobiella floran finns i hela hästens magtarmkanal, strikta anaeroba bakterier har hittats i höga antal i alla delar av digestionskanalen och även i högre antal i magsäcken än in tunntarmen. De fibernedbrytande bakterierna, som cellulolytiska bakterier, finns i höga koncentrationer i grovtarmen och endast låga koncentrationer i magsäcken och tunntarmen, det visar på att det är...

Read More