Pages Navigation Menu

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on Apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on Dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av...

Read More

Hästars syra-basbalans

Posted by on Sep 15, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästar är herbivorer (gräsätare) och därför har de också ett överskott av bas och utsöndrar en alkalisk urin (högt pH-värde) som har en...

Read More

Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

Posted by on Aug 31, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med hösilage (68 % ts, 0,2 % mjölksyra, pH 5,8) och ensilage (41 % ts, 3 % mjölksyra, pH...

Read More