Pages Navigation Menu

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on Dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien har påverkan på kväveomsättning och vätskeintag hos travhästar i träning undersökts vid utfodring av två tidigt skördade gräsensilage med högt energiinnehåll (>11 MJ/kg ts). Det ena grovfodret hade ett högt råproteininnehåll (17 % = 128 g smältbart rp/kg ts) som resulterade i ett överskottsintag av protein och det andra tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein (13 % = 91 g smältbart rp/kg ts). Proteiner är uppbyggda av aminosyror som innehåller grundämnet kväve, ett överskott av kväve kan inte lagras i kroppen utan måste utsöndras. Högproteinfoderstaten innebar ett råproteinintag motsvarande 160 % av behovet och resulterade i en större kväveutsöndring via urin och träck (Tabell 1). Även koncentrationen av urea i blodplasman var...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Posted by on Nov 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) eller en foderstat med 50:50 hösilage:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. När hästarna åt bara grovfoder var de ca 3 kg tyngre och drack ca 3 L mer vatten än när de åt 50:50 grovfoder:havre och träckens torrsubstanshalt (ts) var lägre när hästarna åt bara grovfoder (20,9 vs. 25,2 %), dvs. träcken innehöll mera vatten. Under fastan tappade hästarna mer i vikt då de utfodrades med hösilagefoderstaten än då de åt hösilage:havrefoderstaten och efter 9 timmar blev det en tydlig skillnad i kroppsvikt mellan foderstaterna (Figur 1). I genomsnitt tappade hästarna 2,4 kg...

Read More

Hästars vitaminbehov

Posted by on okt 14, 2016 in Hälsa, Prestation, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästars vitaminbehov

Vitaminer är organiska föreningar som är livsviktiga och som har metaboliska funktioner men som inte bryts ner för att användas som energikälla. De deltar i livsnödvändiga funktioner vid både metaboliska reaktioner och i immunförsvaret. Det finns vissa pro-vitaminer, som till exempel β-karoten, som inte innehar vitaminaktivitet men som kroppen kan omvandla till aktiva vitaminer. Hästen kan tillsammans med sin mikroflora i magtarmkanalen producera flera vitaminer men kroppens kapacitet att lagra vitaminer varierar. Till exempel så verkar det som att tillräckliga mängder vitamin A kan lagras i levern för att räcka 2-6 månader, vitamin B12-reserver kan räcka ett år och lager av tiamin (vit B1) räcker bara 1-2 veckor. Till skillnad från oss människor behöver en frisk häst ingen askorbinsyra (vit C) via fodret då den tillverkas i tillräckliga mängder från socker (glukos och galaktos) i levern. Vitaminbehovet är inte...

Read More

Dammigt grovfoder ger halsproblem

Posted by on sep 29, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentarer inaktiverade för Dammigt grovfoder ger halsproblem

Att fodra ensilage istället för hö brukar rekommenderas till hästar med halsproblem. Det minskar mängden dammpartiklar och allergener som den uppstallade hästen utsätts för och har visats förhindra försämring hos hästar med COPD (kvickdrag). I Sverige har respirationssjukdomar varit mellan den tredje och den sjätte mest vanliga avlivningsorsaken hos häst. Även i andra europeiska länder har respirationssjukdomar varit en vanlig avlivningsorsak eller krämpa. Studier har visat att mängden dammpartiklar från dammigt hö av dålig kvalitet var 10 gånger mer än från icke dammigt hö av god kvalitet. Två olika gräsensilage och lusernpellets gav alla signifikant mindre mängd dammpartiklar än det icke dammiga höet av god kvalitet. Gräsensilagen hade torrsubstanshalter på 78 och 50 % ts. Även strö testades i den här studien; kutterspån (sålt specifikt som strö för hästar) gav ifrån sig mer dammpartiklar än halm av god kvalitet....

Read More

Hästars syra-basbalans

Posted by on sep 15, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästars syra-basbalans

Hästar är herbivorer (gräsätare) och därför har de också ett överskott av bas och utsöndrar en alkalisk urin (högt pH-värde) som har en hög koncentration av bikarbonat. Detta beror på att gräs innehåller anjoner som äppelsyra, akonitsyra och citronsyra i form av kalium-, kalcium- och magnesiumsalter. När anjonerna oxideras avlägsnas vätejoner och bikarbonatjoner ackumuleras. När hästen utför medelhårt till hårt arbete sker en försurning av muskler och blod, pH-värdet sjunker, med muskeltrötthet som följd. Dessa syra-basförändringar i arbetande muskler och blod under medelhårt till hårt arbete kommer av den anaeroba metabolism som sker i kontraherande muskelceller. Mjölksyra (laktat) och vätejoner är de försurande slutprodukterna av muskelcellernas anaeroba metabolism. Att analysera koncentrationen av mjölksyra och att mäta pH-värdet i hästens blod och muskler vid arbete och återhämtning är de vanligaste sätten att fastställa graden av försurning i hästens kropp. En...

Read More

Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

Posted by on aug 31, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med hösilage (68 % ts, 0,2 % mjölksyra, pH 5,8) och ensilage (41 % ts, 3 % mjölksyra, pH 4,8). Fodren skördades samma dag från samma vall och hade ett högt energiinnehåll (11,3-11,4 MJ/kg ts). Foderstaterna bestod till största delen av grovfodren men kompletterades med betfor (20 % av energiintaget), mineraler och salt. Tre hästar började på ensilagefoderstaten och tre på hösilagefoderstaten och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete på rundbana med 4 stycken 1000-metersintervaller (genomsnittliga km-tider: 1:a 1,35; 2:a 1,29; 3:e 1,26 och 4:e 1,23) med 5 minuters skritt emellan. Provtagningar gjordes före, under och efter arbetet. Dessutom körde samma kusk samma häst i båda testen...

Read More

Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Posted by on feb 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Förutom näringsförsörjning fungerar hästens grovtarm även som en vätskereservoar. Detta är möjligt genom att fibrer binder vatten till sig. Fibrer har en hög vattenhållande kapacitet och med en foderstat bestående av mycket grovfoder får hästen i sig mycket fibrer och får därmed även en större vattenreservoar än på en foderstat med lite grovfoder och mycket kraftfoder. Högpresterande hästar som utför hårt arbete kan förlora stora mängder vätska och en foderstat med mycket grovfoder verkar vara till fördel för hästens vätskebalans. Olika typer av fibrer binder och släpper ifrån sig vatten olika och därför kan typen av grovfoder, till exempel tidigt eller sent skördat, ha betydelse för grovtarmens vätskereservoar. Det verkar finnas en större vätskemängd tillgänglig i grovtarmen när mera lösliga fibrer ingår i foderstaten. Det beror på att lösliga fibrer fermenteras/bryts ned i större utsträckning och när fibern fermenteras...

Read More

Storegårdens islandshästar

Posted by on jan 15, 2016 in Beteende, Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Storegårdens islandshästar

Här kommer ett nytt reportage om Storegården där Maria Vemdal föder upp islandshästar sedan 10 år tillbaka. Läs om hur Maria resonerar kring utfodring, grovfoderproduktion, avel, hästhållning och skolning av unghästar. Ni hittar reportaget här! Sara Muhonen,...

Read More

Ny studie på cellnivå visar att vallfoder och inget kraftfoder är bästa foderstaten

Posted by on sep 7, 2015 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Ny studie på cellnivå visar att vallfoder och inget kraftfoder är bästa foderstaten

En ny studie från SLU visar att utfodring med enbart vallfoder stimulerar aerob metabolism i högre omfattning än när hästar äter kraftfoder som innehåller stärkelse. När hästarna i studien åt bara vallfoder och inget kraftfoder förändrades energiomsättningen i muskulaturen liknande den förändring som uppstår vid träning. Proteiner (enzymer) i den aeroba energimetabolismen i cellens mitokondrier är uppreglerade hos hästar som utfodras med enbart vallfoder. Nu rekommenderas därför att utfodringen ändras och övergår till en foderstat som domineras av vallfoder och inget kraftfoder. För hästar med högre energibehov, t ex. tävlingshästar, krävs därför ett vallfoder skördat tidigt på säsongen när gräset fortfarande är spätt och motsvarar kraftfodrets energivärde. Läs mer här i Stiftelsen Hästforsknings nyhetsblad, sidan 4. Sara Muhonen,...

Read More

Optimera stallets foderekonomi

Posted by on jul 31, 2015 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | 4 comments

Här räknar vi ut vad en foderstat för en högpresterande häst kostar per dag, per månad och per år. Vi undersöker två olika foderstater; 1. en med lite dyrare grovfoder med högre näringsinnehåll kompletterat med mineralfoder och 2. en med lite billigare grovfoder med lägre näringsinnehåll kompletterat med kraftfoder. Här är vår exempelhäst: Häst, 500 kg, normalfödd, gör mycket hårt arbete Totalt energibehov per dag (underhåll + arbete)        → 106 MJ Totalt proteinbehov per dag (6 g smb rp/MJ)              → 634 g smältbart råprotein Foderstat 1: Grovfoder: 11,5 MJ/kg ts och 95 g smältbart råprotein            Pris exkl moms 30 öre/MJ →  3,45 kr/kg ts Kommersiellt mineralfoder                                                          Pris exkl moms                  → 24,92 kr/kg Giva grovfoder 9,5 kg ts/dag                    9,5 × 11,5 = 109 MJ/dag                      9,5 × 95 = 903 g smb rp/dag Giva mineralfoder 126 g/dag →...

Read More