Pages Navigation Menu

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | 0 comments

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat...

Read More

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on Okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on Apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat...

Read More

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Posted by on Mar 15, 2017 in Beteende, Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat...

Read More

Hästars vätskebalans

Posted by on Dec 30, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Vätska förloras ständigt från kroppen via urin och träck, men även via avdunstning (evaporation) från kroppen och andningsvägarna. Det är...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on Dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Posted by on Nov 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring...

Read More

Hästars vitaminbehov

Posted by on Okt 14, 2016 in Hälsa, Prestation, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Vitaminer är organiska föreningar som är livsviktiga och som har metaboliska funktioner men som inte bryts ner för att användas som...

Read More

Dammigt grovfoder ger halsproblem

Posted by on Sep 29, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Att fodra ensilage istället för hö brukar rekommenderas till hästar med halsproblem. Det minskar mängden dammpartiklar och allergener som...

Read More

Hästars syra-basbalans

Posted by on Sep 15, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästar är herbivorer (gräsätare) och därför har de också ett överskott av bas och utsöndrar en alkalisk urin (högt pH-värde) som har en...

Read More