Pages Navigation Menu

Att komplettera grovfoder med grovfoder

Posted by on Aug 1, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

Det går faktiskt bra att komplettera grovfoder med grovfoder! Detta kan vara riktigt användbart i stallar där man har hästar med olika...

Read More

Mängden råprotein i grovfoder påverkar hästars insulinsvar

Posted by on Feb 17, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

Tidigt skördat grovfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll och det verkar som mängden råprotein (rp) i...

Read More

Ha koll på kvoten mellan protein och energi

Posted by on Jan 31, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | 2 comments

I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och kan...

Read More

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat...

Read More

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on Okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on Apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat...

Read More

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Posted by on Mar 15, 2017 in Beteende, Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat...

Read More

Hästars vätskebalans

Posted by on Dec 30, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Vätska förloras ständigt från kroppen via urin och träck, men även via avdunstning (evaporation) från kroppen och andningsvägarna. Det är...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on Dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Posted by on Nov 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring...

Read More