Pages Navigation Menu

Hästar är fantastiska grovtarmsjäsare

Posted by on Jan 15, 2018 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har olika grovfoderintag med hästar i vila jämförts. Åtta vuxna islandshästar användes i den här studien och alla hästar...

Read More

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

Posted by on Dec 30, 2017 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har pH-värdet i hästars munhåla undersökts under utfodring med olika grovfoder. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH...

Read More

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Posted by on Mar 15, 2017 in Beteende, Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat...

Read More

Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

Posted by on Jan 15, 2017 in Beteende, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har hästars ätbeteende på hö- och ensilagefoderstater undersökts med hjälp av fem travhästar i tävlingskondition. De...

Read More

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Posted by on Aug 16, 2016 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för hästars hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Här sammanfattas...

Read More

Storegårdens islandshästar

Posted by on Jan 15, 2016 in Beteende, Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentering avstängd

Här kommer ett nytt reportage om Storegården där Maria Vemdal föder upp islandshästar sedan 10 år tillbaka. Läs om hur Maria resonerar...

Read More

Grovfoder förebygger stereotypier

Posted by on Sep 16, 2015 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Ett djur i fångenskap som inte kan utföra ett beteende som det har hög motivation för kan utveckla beteendestörningar, stereotypier....

Read More

Hästen är en gräsätare

Posted by on Jun 30, 2015 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästen är en stor gräsätare, herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Hästen är en grovtarmsjäsare vilket innebär att...

Read More

Med torrt foder måste hästen dricka mer

Posted by on Maj 29, 2015 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Grovfoder innehåller olika mycket vatten beroende på om det är konserverat som hö, hösilage eller ensilage. Bete innehåller allra mest...

Read More

När hästen själv får välja ätställning

Posted by on Apr 14, 2015 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

I många stall ges hästar grovfoder i hönät som hänger en bit upp på väggen. Det innebär att hästen måste äta med huvudet högre än i sin...

Read More