Pages Navigation Menu

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | 0 comments

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat...

Read More

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Posted by on Nov 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hos vuxna hästar omfattar magsäckens volym ungefär 10 % av mag-tarmsystemet. Hästen är en stor gräsätare, herbivor, anpassad till att äta...

Read More

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on Okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt....

Read More

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on Okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentering avstängd

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid...

Read More

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on Sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men...

Read More

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Posted by on Sep 16, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt,...

Read More

Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

Posted by on Aug 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har foderstatens påverkan på insulinsvar vid utfodring och under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning...

Read More

Skillnader mellan stärkelse och socker

Posted by on Aug 15, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Stärkelse är kolhydrater som finns i höga koncentrationer i spannmål, dvs. havre, korn, vete och råg. I tunntarmen bryts stärkelse snabbt...

Read More

Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Posted by on Jul 30, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentering avstängd

Hästen är en enkelmagad herbivor, en grovtarmsjäsare, och den är beroende av att den fibernedbrytande mikrofloran i blind- och tjocktarm...

Read More

Antal lager plast påverkar balens täthet

Posted by on Jul 16, 2017 in Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Antalet lager plast på balen inverkar på dess täthet. I den här studien har balars täthet, densitet, ytskador, totala näringsförluster och...

Read More