Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Bredspridning jämfört med strängläggning

Posted by on Maj 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

När grovfoder konserveras som inplastade balar rekommenderas det att förtorkas på fältet. Vanligtvis lägger slåttermaskinen grödan i strängar på fältet. Men grödan torkar fortare och på ett mer kontrollerat sätt...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on Apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50...

Read More

Vallfodrets hygieniska kvalitet

Posted by on Apr 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Vallfoder av god hygienisk kvalitet är viktigt för att hästen ska hålla sig...

Read More