Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Baljväxter fixerar kväve från luften

Posted by on Jul 13, 2016 in Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Baljväxters förmåga att fixera kväve från luften med hjälp av symbiotiska jordbakterier gör dem unika. Ur odlingssynpunkt blir de också särskilt intressanta och viktiga för framtidens hållbara agroekosystem....

Read More

Skördetidpunkt, skördeår och plats har störst inverkan på vallfodrets näringskvalitet

Posted by on Jul 1, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Fiberkvalitet kan uttryckas som iNDF (icke nedbrytbar fiber) och iNDF ökar med mognadsstadiet hos gräs. Väder som temperatur påverkar hur iNDF förändras. Olika vallväxter har olika tidpunkt för axgång och kallas...

Read More

Räkna om från kg ts till kg foder

Posted by on Jun 15, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Torrsubstansinnehållet (ts) i grovfodret är det torra material som är kvar när...

Read More