Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Posted by on Mar 15, 2017 in Beteende, Hälsa, Prestation, Vallfoder | 0 comments

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en...

Read More

Nyttiga fettsyror i vallfoder

Posted by on Feb 28, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentering avstängd

Vallfoder har en nyttigare fettsyrasammansättning än spannmålsbaserade kraftfoder. Vallfoder innehåller de fleromättade linol- och α-linolensyrorna (C18:2 och C18:3) och den senare utgör inte mindre än 55-75...

Read More

Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

Posted by on Jan 15, 2017 in Beteende, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har hästars ätbeteende på hö- och ensilagefoderstater...

Read More