Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Posted by on Aug 16, 2016 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | 0 comments

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för hästars hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Här sammanfattas två studier som undersöker orsakerna till detta. Hästars tarmkontraktioner...

Read More

Hästars vattenintag

Posted by on Jul 30, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | 0 comments

Att hästen har tillgång till bra dricksvatten av hög kvalitet är viktigt. Men det finns studier som visar att även vilken typ av vattenkälla, t.ex. automatisk vattenkopp eller hink, har stor betydelse för hästens...

Read More

Baljväxter fixerar kväve från luften

Posted by on Jul 13, 2016 in Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Baljväxters förmåga att fixera kväve från luften med hjälp av symbiotiska...

Read More