Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Grovfodrets råproteininnehåll och tjocktarmens miljö

Posted by on Nov 30, 2016 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | 0 comments

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien har påverkan på tjocktarmens...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Posted by on Nov 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | 0 comments

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder...

Read More

Bakterier, svampar och mögel i vallfoder

Posted by on Okt 31, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Ensilage med en ts-halt under 35 % konserveras genom att mjölksyraproducerande...

Read More