Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

Posted by on Jan 15, 2017 in Beteende, Vallfoder | Kommentering avstängd

I den här studien har hästars ätbeteende på hö- och ensilagefoderstater undersökts med hjälp av fem travhästar i tävlingskondition. De fodrades med enbart hö och ensilage (kompletterat med mineraler och salt)....

Read More

Hästars vätskebalans

Posted by on Dec 30, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Vätska förloras ständigt från kroppen via urin och träck, men även via avdunstning (evaporation) från kroppen och andningsvägarna. Det är livsviktigt att upprätthålla kroppens vatteninnehåll då vatten deltar i så...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on Dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentering avstängd

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt...

Read More