Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Dammigt grovfoder ger halsproblem

Posted by on Sep 29, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Att fodra ensilage istället för hö brukar rekommenderas till hästar med halsproblem. Det minskar mängden dammpartiklar och allergener som den uppstallade hästen utsätts för och har visats förhindra försämring hos...

Read More

Hästars syra-basbalans

Posted by on Sep 15, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | 0 comments

Hästar är herbivorer (gräsätare) och därför har de också ett överskott av bas och utsöndrar en alkalisk urin (högt pH-värde) som har en hög koncentration av bikarbonat. Detta beror på att gräs innehåller anjoner...

Read More

Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

Posted by on Aug 31, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | 0 comments

I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med hösilage (68 % ts, 0,2 %...

Read More