Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

grovfodertillhast.se

Den här hemsidan riktar sig till hästutfodrare och vallfoderproducenter. Visionen är att grovfodertillhast.se ska vara en informationsportal för båda dessa grupper. Här ska finnas fakta baserad på forskningsresultat, informationsvideos, reportage och möjligheten att kommentera och skicka in frågor och förslag.

Boken Grovfoder till häst


Beställ hos Bokus Adlibris CDon

Most Recent Articles

Räkna om från kg ts till kg foder

Posted by on Jun 15, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | 0 comments

Torrsubstansinnehållet (ts) i grovfodret är det torra material som är kvar när vatteninnehållet i fodret räknats bort (Figur 1). Eftersom vattnet inte innehåller någon näring är det väldigt viktigt att veta...

Read More

Stabilare tarmflora med bara grovfoder

Posted by on Maj 28, 2016 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | 0 comments

I den här studien har effekter på tarmfloran i träck studerats hos travhästar i träning vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en foderstat...

Read More

Inplastade balar – Horsewrap vs. standardfilm

Posted by on Maj 14, 2016 in Vallfoder, Vallproduktion | 3 comments

Horsewrap är en starkare sträckfilm som tagits fram för inplastning av...

Read More